Δημητρίου Χούντα 4, Παιανία
Κιν.: 6947 42 05 67
Fax: 210 60 28 028
Email: baritakis@ergolight.gr